2019.04.30-5 Wystawa fotografii pn. „Światy Równoległe II”

Światy równoległe II

Galeria Zamkowa / 5-30.04.2019

 „Światy równoległe II” to kolejna wystawa prac twórców skupionych wokół Autorskiego Laboratorium Fotografii założonego w 2015 roku we Wrocławiu przez Piotra Komorowskiego. Laboratorium jest platformą wymiany idei, konfrontacji postaw, a także wzajemnej inspiracji do indywidualnych oraz wspólnych działań artystycznych w obszarze fotografii. Członkami Laboratorium są  osoby z akademickim cenzusem artystycznym, ale także rozpoczynające dopiero swoją artystyczną podróż. Wszystkich jednakże łączy podobny ładunek wrażliwości skupionej na specyficznym odbiorze i przetwarzaniu obrazów świata.

Przedstawiane w ramach wystawy prace, choć różnorodne, mają wspólny mianownik. A jest nim świadome przekraczanie paradygmatu związanego z czysto piktorialnym pojmowaniem fotografii. Pokonywanie granic w definiowaniu tego co możliwe, a nawet dozwolone, realne i nierealne, pożyteczne czy absurdalne, to ścieżka rozwoju, którą kultywują członkowie Laboratorium. To zaś, z założenia, ma prowadzić do maksymalnego samopoznania. Wybór fotografii jako środka wyrazu jest o tyle istotny, iż współcześnie stanowi ona jedną z najważniejszych dróg artystycznej kreacji.

Autorzy wystawy koncentrują się najczęściej wokół koncepcji fotografii inscenizowanej, poczynając od działań para-dokumentalnych, poprzez klasyczną inscenizację, aż po działania performatywne. Szeroki wybór możliwości w tym zakresie skutkuje zróżnicowaną formą narracji uczestników wystawy, którzy wykorzystują w tym celu fotografię analogową, cyfrową, instalacje, quasi-asamblaże, czy fotomontaż.

Każdy rok działalności Autorskiego Laboratorium Fotografii to kontynuacja  poszukiwań, wypracowywania indywidualnych sposobów komunikacji, a także doskonalenie warsztatu. Służą temu cykliczne spotkania, plenery, dyskusje a nade wszystko permanentna, ciągła praca nad kolejnymi realizacjami, oraz  ich pogłębione analizy z udziałem aktualnych członków jak i sympatyków Laboratorium.

Informacja ogólna o  ALF :

Autorskie Laboratorium Fotografii nie jest typową szkołą fotografii, lecz płaszczyzną wymiany idei pomiędzy jego uczestnikami. Jest autorską propozycją dla fotografów, jak i przedstawicieli innych mediów, zdeklarowanych w kierunku dalszego rozwoju swojego twórczego potencjału poprzez studiowanie fotografii i realizacje praktyczne.
Istotą Laboratorium jest praca nad Indywidualnym Projektem Artystycznym, składającym się z serii fotografii, fotoobiektów, lub innej formy prezentacji. Propozycja jest adresowana tak do absolwentów szkół artystycznych jak i podążających samodzielną ścieżką rozwoju. Autorskie Laboratorium Fotografii działa od roku 2015 w ramach struktury Fundacji Karkonoskiej. Zajęcia odbywają się we Wrocławiu.

Tekst: Irena Polit

Kontakt: www.fotografiaautorska.com

——————-

Kuratorzy wystawy

Piotr Komorowski

Aneta Więcek – Zabłotna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *