Edukacja Artystyczna

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie jest instytucją kultury, w ramach której funkcjonuje Galeria „Zamkowa” oraz od stycznia 2012 roku Pracownia Działań Twórczych ARTPUNKT. Pracownia stworzona została z myślą o edukacji artystycznej, w zakresie sztuk plastycznych, dzieci, młodzieży i dorosłych, a także jako alternatywa dla ludzi chcących aktywnie i kreatywnie spędzać czas wolny.

Profil działalności instytucji kultury jaką jest lubińskie „Wzgórze Zamkowe” nierozerwalnie wiąże się z promocją sztuk wizualnych. Galeria Zamkowa – promocja sztuk wizualnych Główna przestrzeń wystawiennicza jaką jest Galeria „Zamkowa” od wielu lat mieści się w zabytkowym budynku przyzamkowej kaplicy, stanowiąc jednocześnie miejsce spotkań artystów z regionu. Propagowanie sztuk wizualnych poprzez regularne wystawy twórców zostawiało jednak niedosyt w sferze edukacji artystycznej z zakresu plastyki. Trudno jest oczekiwać od ludzi dorosłych postawy otwartej na odbiór szeroko pojętej sztuki, jeśli nie zostanie w nich taka potrzeba wytworzona już w najwcześniejszych latach życia. Dzięki kształtowaniu młodych odbiorców sztuki tworzymy w nich potrzebę „konsumowania” dzieł wystawianych w Galerii „Zamkowej”. To trudne, a zarazem niezbędne do zrealizowania wyzwanie jakie stoi w dzisiejszych czasach przed każdą instytucją kultury podjęliśmy poprzez powołanie do życia ARTPUNKTU.

Pracownia Działań Twórczych ARTPUNKT stała się wypadkową w dialogu między artystami i odbiorcami sztuk wizualnych. Pracownia Działań Twórczych ARTPUNKT jest miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta ARTPUNKTU, dostosowana do możliwości percepcyjnych i manualnych uczestników działań twórczych, stawia na pobudzanie kreatywności, możliwość poznania różnych środków wypowiedzi artystycznej oraz na rozwijanie człowieka integralnego. Oferta ARTPUNKTU dostosowana jest do odbiorców nie tylko ze względu na indywidualne predyspozycje, ale także ze względu na charakter wizyty – działania twórcze skierowane są do indywidualnego odbiorcy oraz grup zorganizowanych. Artystyczne ABECADŁO to cykl porannych warsztatów przeznaczony dla grup przedszkolnych i szkolnych, a każdy sezon warsztatowy przebiega pod innym hasłem. Wyspa Sztuki to projekt skierowany do dzieci i młodzieży. Uczestnicy warsztatów angażując się indywidualnie realizują artystyczne zagadnienia połączeni w niewielkie grupy. Dorośli w Pracowni Działań Twórczych ARTPUNKT spotykają się na sobotnich warsztatach w ramach Akademii Rzemiosła Artystycznego oraz wtorkowych warsztatach rzemiosła artystycznego Uniwersytetu Senioralnego.

Korzystając z oferty warsztatowej Pracowni Działań Twórczych ARTPUNKT należy pamięta, że warsztat artystyczny nie jest aktywnością tożsamą z lekcjami plastyki jakie realizowane są w ramach programu nauczania w szkołach. Głównym założeniem warsztatu jest realizowanie szeregu niematerialnych celów, w czym jedynie pomocą i środkiem jest wspólna praca przy wizualizacji plastycznego wyzwania. Naszym celem jest kształtowanie aktywnych odbiorców sztuki.