Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie

ZOO Lubin – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie funkcjonuje w ścisłej współpracy z Ogrodem Zoologicznym we Wrocławiu, który koordynuje cykl zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, jakie przez cały rok szkolny odbywają się w Centrum.

Przy organizacji zajęć edukacyjnych Centrum Edukacji Przyrodniczej współpracuje również m.in. z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie – Odpady Lubin oraz Pracownią Działań Twórczych Artpunkt w Lubinie. Wstęp do Centrum oraz udział we wszystkich organizowanych tam wydarzeniach jest bezpłatny.