Historia

Historia Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe”

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie utworzony został na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 30 marca 1988 r. Od tego momentu rozpoczął się kilkuletni proces tworzenia naszego Ośrodka. Na siedzibę placówki przeznaczono zabytkową kamienicę mieszczącą się przy ul. Mikołaja Pruzi 9 (wówczas Piastowskiej 15) oraz zabytkową, XIV-wieczną kaplicę zamkową. Budynek kaplicy funkcjonował już jako galeria wystawiennicza – od 1981 r. pod nazwą Galeria Zamkowa administrowany był przez Biuro Wystaw Artystycznych w Legnicy. Budynek kamienicy wymagał generalnego remontu.

 
 
Kamienica przy ul. M. Pruzi 9 (Piastowska 15) przed remontem.
Faktyczne rozpoczęcie działalności Ośrodka miało miejsce w 1990 r. Inauguracją funkcjonowania Ośrodka był Noworoczny Koncert Kolęd, który odbył się 14 stycznia 1990 r. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie. Uroczyste otwarcie pierwszej wystawy w Galerii Jadwiga odbyło się 12 maja 1990 r., a pierwsza wystawa w Galerii Zamkowej eksponowana była na przełomie sierpnia i września 1990 r.
Działamy od ponad dwudziestu lat. Jednak miejsce, któremu zawdzięczamy nazwę – lubińskie Wzgórze Zamkowe jest o sześć wieków starsze. To właśnie historii nasze galerie – Zamkowa i Jadwiga zawdzięczają swój niepowtarzalny klimat. Mieszcząca się w ocalałym fragmencie średniowiecznego zamku książąt piastowskich Galeria Zamkowa to jedno z najciekawszych wnętrz wystawienniczych w kraju. Gotycka przestrzeń tworzy tutaj niezwykłą scenografię dla dzieł sztuki współczesnej. Nastrojowa atmosfera oraz doskonałe warunki akustyczne pozwalają również na systematyczną organizację koncertów muzyki klasycznej. Zajmująca się promocją oraz sprzedażą dzieł sztuki Galeria Jadwiga, zajmuje XIX-wieczny budynek, który otoczony murami obronnymi z Galerią Zamkową tworzy malowniczy zakątek miasta.
W tym niezwykłym miejscu zorganizowaliśmy dotychczas ponad 250 wystaw. Staramy się zaprezentować najbardziej wartościowe zjawiska występujące w sztuce współczesnej, zwłaszcza w sztukach plastycznych. Naszą specjalnością są wystawy znakomitych mistrzów polskiej grafiki. Lokalizacja Ośrodka w miejscu zdeterminowanym przez wielowiekową tradycję historyczną i kulturową narzuciła nam pewien styl działania.