Misja Ośrodka Kultury

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” jest miejską jednostką organizacyjną kultury działającą na terenie miasta Lubina.

 

Celem działalności Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie jest tworzenie, upowszechnianie kultury ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej, profesjonalnej twórczości z zakresu sztuk plastycznych.

 

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” należy:

>>> rozbudzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta,

>>> prezentacja i promocja współczesniej twórczości plastycznej,

>>> edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

>>> tworzenie, gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

>>> promocja kulturalna miasta i regionu.

 

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” realizuje swoje zadania poprzez:

>>> organizację wystaw i warsztatów artystycznych (m.in.: Lubińskie Biennale Sztuki, Akademia Rzemiosła Artystycznego, Artystyczne Abecadło, Wyspa Sztuki),

>>> organizację akcji plastycznych, plenerów, spektakli, koncertów, recitali oraz spotkań autorskich (m.in.: Akcja Wakacje, Akcja Ferie, Festiwal Muzyka z Oblężonego Miasta, Dni Lubina, Piątkowe Granie - wakacyjna scena prezentacji muzycznych),

>>> popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez działalność oświatową, poradnictwo metodyczne itp. (Pracownia Działań Twórczych ARTPUNKT),

>>> dokonywanie zakupów dzieł sztuki oraz wydawnictw w celu ich upowszechniania (obecnie kolekcja dzieł sztuki będących własnością Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie liczy około pięćdziesięciu prac),

>>> obrót dziełami sztuki i wydawnictwami (sprzedaż dzieł sztuki odbywa się w Galerii Jadwiga),

>>> organizację aukcji dzieł sztuki, salonów sprzedaży itp. (m.in. Wielka Wyprzedaż Dzieł Sztuki).