Stowarzyszenie Lubin i Okolice

Ziemia Lubińska jest terenem o niezwykle interesującej historii i bogactwie materialnych świadectw kultury. Na obszarze powiatu lubińskiego znajduje się około dwustu zabytków architektury – pałaców, zamków, dworów czy obiektów przemysłowych.

Stowarzyszenie „Lubin i okolice” powstało, aby dokumentować i propagować bogatą historię naszego miasta i regionu. Poprzez działalność wydawniczą, organizacje warsztatów i konferencji, realizowanie wystaw historycznych i inicjatyw społecznych stowarzyszenie wspiera świadomość społeczności lokalnej i promuje pozytywny wizerunek miasta Lubina.