Czytanie i tworzenie poezji wraz z dziećmi

Redakcja

21 listopada, 2023

W naszym cyfrowym świecie łatwo jest zrozumieć, dlaczego sztuka czytania i tworzenia poezji szybko zanika. Jednak biorąc pod uwagę tak wiele korzyści, jakie niesie ze sobą ta umiejętność, należy ją za wszelką cenę zachować. Dając dzieciom możliwość wyrażania siebie, nie tylko stwarzasz im okazję do rozwijania zamiłowania do czytania i pisania, ale także pomagasz im budować poczucie własnej wartości i pewność siebie.

Jak tworzyć własne wiersze dla dzieci?

Po pierwsze, musisz mieć podstawową wiedzę na temat struktury poetyckiej. Wszystkie wiersze mają określony rytm lub kadencję i schemat rymów. Mają też określoną strukturę, niezależnie od tego, czy jest to sonet czy wiersz wolny. Kiedy już zrozumiesz te podstawowe pojęcia, możesz zacząć tworzyć własne wiersze dla dzieci. Jednym ze sposobów jest wzięcie jakiegoś podstawowego tematu i napisanie na jego podstawie oryginalnego wiersza. Inną opcją jest wzięcie popularnej dziecięcej rymowanki i dodanie do niej własnego zwrotu. Istnieje wiele sposobów na tworzenie wierszy dla dzieci, więc nie krępuj się eksperymentować! Istnieje wiele sposobów tworzenia wierszy dla dzieci, więc nie krępuj się eksperymentować!

Jak wykorzystać wiersze w zabawie z dziećmi?

Wykorzystując wiersze w zabawie z dziećmi, można rozbudzić w nich zamiłowanie do literatury już od najmłodszych lat. Wiersze można wykorzystać na wiele sposobów, np. czytając je na głos lub wykorzystując jako inspirację do zajęć plastycznych i artystycznych. Czytając dziecku wiersz, należy jednak wybrać taki, który jest odpowiedni dla jego wieku i poziomu zrozumienia. Dobrym sposobem na wybór wiersza jest rozpoczęcie od książki z poezją, która zawiera wiersze w różnych stylach i o różnej tematyce. Następnie można wybrać jeden wiersz, który będzie czytany dziecku.

Jak zachęcać dzieci do czytania wierszy?

Niezależnie od tego, czy są krótkie, czy długie, wiersze należą do najprzyjemniejszych lektur, jakie można znaleźć we współczesnym świecie. Dzieci często reagują na te utwory z entuzjazmem, a rodzice mogą zachęcać je do czytania poezji na różne sposoby. Jedną z możliwości jest pozostawienie w domu książek poetyckich. Jeśli dziecko będzie je regularnie oglądać, jest bardziej prawdopodobne, że będzie do nich lgnęło. Można też umieścić tomiki poezji w tornistrze dziecka. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo, że dziecko sięgnie po wiersz, gdy będzie miało chwilę wolnego czasu. I wreszcie, jeśli dziecku spodoba się wiersz, który z nim czytaliście, możecie polecić mu lekturę innych utworów tego samego poety. Inne sposoby zachęcania dzieci do czytania wierszy to korzystanie z Internetu i udostępnianie książek poetyckich przy każdej okazji.

Polecane: