Wystawa 'Okupacja sowiecka w Polsce 1939 – 1993′

Redakcja

16 listopada, 2023

Z okazji rocznicy wycofania wojsk sowieckich z Polski organizowana jest wystawa i konferencja upamiętniająca to wydarzenie. Wystawa będzie badać polityczne, ekonomiczne i społeczne skutki sowieckiej okupacji Polski, od 1939 do 1993 roku. Udokumentuje działania sowieckich sił wojskowych, i gospodarczych podczas ich obecności w Polsce oraz to, jak te działania doprowadziły do ustanowienia i utrzymania komunistycznych rządów w kraju. Zwiedzający wystawę będą mogli zgłębić wiele tematów, od roli Armii Czerwonej w okresie powojennym, po gospodarcze i społeczne reperkusje wpływów sowieckich. Na wystawie znajdą się interaktywne ekspozycje, fotografie, dokumenty i filmy, które ilustrują wpływ władzy sowieckiej na mieszkańców Polski. Na wystawie będzie można zapoznać się z zaangażowaniem Ludowego Wojska Polskiego w okupację sowiecką, a także z tym, jak sowiecki aparat bezpieczeństwa był wykorzystywany do narzucania i utrwalania władzy komunistycznej. Eksponaty będą zawierały informacje o działalności Ludowego Wojska Polskiego, w tym o rekrutacji żołnierzy, mobilizacji oddziałów i szkoleniu oficerów. W ramach wystawy odbędą się również wykłady i dyskusje ekspertów na temat sowieckiej okupacji Polski. Wśród tematów znajdą się dyskusje na temat politycznych, ekonomicznych i społecznych skutków obecności sowieckiej oraz jej wpływu na naród polski. Z pewnością będzie to pouczające doświadczenie, oferujące wgląd w historię Polski i Związku Radzieckiego.

Polecane: